ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรอบคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)
Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
Send Inquiry, Send Email, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลการรักษา  คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208
เปลี่ยนภาษา English language, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาอังกฤษ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาไทย
บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลปากน้ำโพ ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ตั้งแต่แรกเกิดจนสูงวัย ภาวะเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินจนถึงภาวะวิกฤตที่ต้องการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งการรักษาโดยใช้ยาและการผ่าตัด ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และการบริการที่เป็นเลิศ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)

นอกเหนือการบริการทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์พร้อมทีมงานที่สามารถดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุแบบครบวงจร มีศักยภาพในการผ่าตัดสมองแล้ว โรงพยาบาลปากน้ำโพ ยังเปิดให้บริการ Stroke Fast Track (ทางด่วนเส้นเลือดสมองตีบ) สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งต้องการการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยการให้ยาทางหลอดเลือด (เมื่อมีข้อบ่งชี้และได้รับการประเมินจากแพทย์แล้ว)รวมทั้งทางด่วนสำหรับโรคหัวใจขาดเลือด(Chest Pain Fast Track)อีกด้วย

แพทย์หลายท่านในโรงพยาบาลปากน้ำโพมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและได้รับวุฒิบัตรรับรองจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ และการอบรมเฉพะสาขาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม

พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและการบริการอย่างต่อเนื่องโดยวิทยากรจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพและด้วยความเป็นมืออาชีพ

คลินิกและศูนย์บริการเฉพาะทาง

 1. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 2. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 3. ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 4. คลินิกทันตกรรม
 5. รังสีวินิจฉัย
 6. คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ
 7. กายภาพบำบัด
 8. คลินิกกุมารเวชกรรม
 9. คลินิกกระดูกและข้อ
 10. คลินิกอายุรกรรม
 11. คลินิกสุขภาพสตรี
 12. หอผู้ป่วยวิกฤต ( ICU )
 13. ห้องปฏิบัติการการทางแพทย์(Laboratory)
 14. คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 15. คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
 16. คลินิกโรคติดเชื้อ
 17. คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
 18. คลินิกโรคไต
 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ค้นหาและนัดหมายแพทย์
ศูนย์รักษาโรค
Fact Sheet
แนะนำ ติชม
คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208

ร่วมสังคมออนไลน์กับเรา

Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
สงวนสิทธิ์ © 2558: โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์. All rights reserved.