ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรอบคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)
Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
Send Inquiry, Send Email, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลการรักษา  คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208
เปลี่ยนภาษา English language, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาอังกฤษ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาไทย
ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด

ก่อตั้งและจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลปากน้ำโพด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 23.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2532 ๖ ปัจจุบันโรงพยาบาลปากน้ำโพตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 92.5 ตารางวา

ที่อยู่

เลขที่ 96/12 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีเตียงผู้ป่วยใน 100 เตียง ประกอบธุรกิจเป็นโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรอบคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

PNP strives to be Specialized Community Hospital
โรงพยาบาลปากน้ำโพจะเป็นโรงพยาบาลของชุมชนของชาวปากน้ำโพและบริเวณใกล้เคียง มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค และโรคที่มีความซับซ้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ

PNP provide excellent medical care by professional multi-disciplinary team capable to provide high intensity level of care with warm hospitality and spiritual to achieve customer satisfaction and be the hospital of endearment
ให้บริการด้วยความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชา สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคและโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยไมตรีจิตและจิตวิญญาณเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเป็นที่รักของชุมชน

 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ค้นหาและนัดหมายแพทย์
ศูนย์รักษาโรค
Fact Sheet
แนะนำ ติชม
คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208

ร่วมสังคมออนไลน์กับเรา

Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
สงวนสิทธิ์ © 2558: โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์. All rights reserved.