ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรอบคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)
Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
Send Inquiry, Send Email, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลการรักษา  คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208
เปลี่ยนภาษา English language, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาอังกฤษ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาไทย

ข้อมูลประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้เอาประกัน?

โรงพยาบาลปากน้ำโพได้เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในโครงการ ” การให้บริการ ตรวจสุขภาพผู้สมัครทำประกันชีวิต ” ซึ่งศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวก ในการประสานงานกับทางบริษัททำประกัน

บริษัทประกันที่เข้าร่วมเป็นคู่สัญญาโรงพยาบาลปากน้ำโพ
1. บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด
2. บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด
3. บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด
4. บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด
5. บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (อินเตอร์ไลฟ์)
6. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (มิลเลียไลฟ์)
7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
9. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (แม็กซ์ประกันชีวิต)
10. บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
11. บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด
12. บริษัท เจอเนอราลี่ประกันชีวิต จำกัด

เอกสารที่ผู้มาใช้บริการควรเตรียมมา สำหรับผู้ใหญ่
1. ใบส่งตัว ของผู้เอาประกันสำหรับตรวจสุขภาพ ( กรณีมีใบส่งตัวไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน)
2. ใบตรวจสุขภาพ ( เฉพาะแพทย์ผู้ตรวจ )
3. บัตรประจำตัวประชาชน , บัตรข้าราชการ

ผู้เอาประกัน สำหรับเด็ก
1. ใบส่งตัว ของผู้เอาประกันสำหรับตรวจสุขภาพ ( กรณีมีใบส่งตัวไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน)
2. ใบตรวจสุขภาพ ( เฉพาะแพทย์ผู้ตรวจ )
3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้เอาประกัน

* บุคคลที่ต้องมากับผู้เอาประกัน
* ผู้ปกครองผู้เอาประกัน และบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง กรณีเด็กยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำสูติบัตร ( บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง )
* กรณีไม่มีใบส่งตัวผู้เอาประกันต้องชำระเงินสด
* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 056-225501-4 ต่อ 116 ( แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ )

ตรวจสุขภาพศึกษาต่อต่างประเทศ ?

โรงพยาบาลปากน้ำโพได้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรมกับนานาชาติ จึงได้แต่งตั้งแพทย์ประจำในการตรวจสุขภาพนักเรียนศึกษาต่อ
โดยมีแพทย์ที่สามารถตรวจสุขภาพได้ดังนี้
1. นายแพทย์วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์
2. แพทย์หญิงธนู อารยะถาวร
3. นายแพทย์วิชา สธนพานิช

เอกสารที่ผู้มาใช้บริการควรเตรียมมา
1. เอกสารที่ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอก
2. สมุดวัคซีน
3. บัตรประจำตัวประชาชน นักเรียนที่มารับการตรวจสุขภาพศึกษาต่อควรพาผู้ปกครองมาด้วย ก่อนพบแพทย์ผู้ปกครองควรกรอกรายละเอียด ” แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพ ” ให้เรียบร้อย

* กรณีที่นักเรียนทำสมุดบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนสูญหาย ผู้ปกครองควรกลับไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลเดิมเพื่อทำการขอประวัติการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนเลย แพทย์ผู้ตรวจจะไม่สามารถทำการกรอกข้อมูลได้

* ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5622-5622 ต่อ 116 ( แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ )

 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ค้นหาและนัดหมายแพทย์
ศูนย์รักษาโรค
Fact Sheet
แนะนำ ติชม
คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208

ร่วมสังคมออนไลน์กับเรา

Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
สงวนสิทธิ์ © 2558: โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์. All rights reserved.