ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรอบคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)
Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
Send Inquiry, Send Email, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลการรักษา  คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208
เปลี่ยนภาษา English language, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาอังกฤษ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาไทย
Laboratory Department

Laboratory Department

โรงพยาบาลปากน้ำโพ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ซึ่งมีผลต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นสำคัญ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ การติดตามผลการรักษา รวมทั้งการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ และมีความพร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีทางการตรวจใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคให้เป็นปัจจุบันเทียบเท่ากับเทคโนโลยีการตรวจของสถาบันชั้นนำของประเทศ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการได้แก่

  • เคมีคลินิก (Chemistry)
  • ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
  • งานน้ำเหลืองวิทยา (Serology)
  • โลหิตวิยา (Hematology)
  • จุลทรรศน์ศาสตร์ (Microscopy)
  • จุลชีววิทยา (Microbiology)
  • และงานคลังเลือด

รายละเอียดการให้บริการ

ทางแผนกปฏิบัติการพยาธิ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ค้นหาและนัดหมายแพทย์
ศูนย์รักษาโรค
Fact Sheet
แนะนำ ติชม
คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208

ร่วมสังคมออนไลน์กับเรา

Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
สงวนสิทธิ์ © 2558: โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์. All rights reserved.