ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันรับรอบคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)
Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
Send Inquiry, Send Email, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลการรักษา  คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208
เปลี่ยนภาษา English language, Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาอังกฤษ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์ ภาษาไทย
Dental Clinic

Dental Clinic

แผนกทัตกรรมให้บริการโดยทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น มีห้องรักษาทันตกรรมจำนวน 2ห้องซึ่งเป็นห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย มีเครื่องเอ็กซเรย์ทางทันตกรรม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อการบริการที่เป็นกันเองและประทับใจ

บริการของแผนกทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่

 • การตรวจวินิจฉัย การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การให้คำปรึกษา การวางแผนการรักษา
 • การอุดฟัน
 • การขัดฟัน และ ขูดหินปูน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงามได้แก่

 • การฟอกสีฟัน
 • การครอบฟัน และ สะพานฟัน
 • การเคลือบผิวหน้าฟัน ( Veneer )
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่

 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • การผังรากฟันเทียม

การรักษารากฟัน ได้แก่

 • การรักษารากฟันหน้า, ฟันกรามน้อย, ฟันกราม

การรักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์ ได้แก่

 • การเกลารากฟัน

ทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่

 • การครอบฟัน และ สะพานฟัน
 • ฟันปลอม แบบ ฐานอคริลิก, ฐานโลหะ

ทันตกรรมจัดฟัน มีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ดังนี้

 • ฟันแบบ Bracket โลหะ
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

เวลาเปิดให้บริการ

วันทุกวัน 09.00 - 16.00 น.

การนัดหมายและการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยติดต่อ โทรศัพท์ 0 5622 5622 ต่อ 168

หรือ แผนกทันตกรรม ชั้น 1 เพื่อความสะดวกในการรักษา กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ค้นหาและนัดหมายแพทย์
ศูนย์รักษาโรค
Fact Sheet
แนะนำ ติชม
คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1208

ร่วมสังคมออนไลน์กับเรา

Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์ Paknampo Hospital Nakhon Sawan, Paknampo Hospital, healthcare services in Nakhon Sawan Province, โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์, โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลเอกชนที่รักษาแบบครอบคลุมในจังหวัดนครสวรรค์
สงวนสิทธิ์ © 2558: โรงพยาบาลปากน้ำโพ นครสวรรค์. All rights reserved.